Projekt UE Oddział Mircze

 

Typ nazwa operacji:
Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i rozwój

Cel operacji:
ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POPRZEZ BUDOWĘ NOWEGO ZAKŁADU, ZAKUP NIEZBĘDNYCH MASZYN I URZĄDZEŃ W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO WARZYWAMI STRĄCZKOWYMI.

Realizowana inwestycja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego dla poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i rozwój” tj.
– Poprawa konkurencyjności producentów rolnych w drodze lepszego ich zintegrowania z łańcuchem rolno spożywczym
– Poprawa konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej

Copyright © 2017-2024 Vitalpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Projektowanie i wykonanie stron internetowych, Agencja Reklamowa w Krakowie - Anronet

Up