Projekt UE Oddział Świniary

 

 

Program operacyjny – nazwa: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa – kod RPSW.03.00.00

Oś priorytetowa – nazwa Efektywna i zielona energia

Działanie – kod RPSW.03.02.00

Działanie – nazwa Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Przedsiębiorstwach

Nazwa Beneficjenta „VITALPOL” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE MAREK WIECZOREK

Kraj Polska

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat buski

Gmina Solec-Zdrój

Miejscowość Świniary

Nr budynku 46A

Kod pocztowy 28-131

Tytuł projektu Poprawa efektywności energetycznej budynku handlowo-usługowego przedsiębiorstwa Vitalpol PPH

Krótki opis projektu

Przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa poprzez termomodernizację obiektu handlowo usługowego wraz z zastosowaniem OZE. Realizacja projektu przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego zwiększona efektywności energetyczna przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim dla działania 3.2. Projekt realizowany będzie w miejscowości Świniary położonej w Gminie Solec-Zdrój. Działania termomodernizacyjne przyczynią się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło. Prowadzone w budynku prace będą polegać w szczególności na ociepleniu ścian i dachu. Poprawiona zostanie sprawność przygotowania ciepłej wody użytkowej, zmniejszy się roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku oraz rocznego zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Termomodernizacja polega na wymianie istniejącego poszycia dachu i ścian oraz montaż płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Termomodernizacja będzie wykonywana z zachowaniem wszelkich zasad dobrej praktyki budowlanej. Zakłada się montaż 3 pomp ciepła oraz montaż zestawu PV.

MIEJSCA REALIZACJI PROJEKTU

Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE

Powiat   buski         

Gmina Solec-Zdrój

Miejscowość Świniary

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa Vitalpol PPH poprzez działania termomodernizacyjne i zastosowanie odnawialnych źródeł.

Wartość projektu:  netto 544667,53 zł; brutto 674123,06 zł

Wkład funduszy Europejskich – dofinansowanie: 340264,13 zł

Planowane efekty 

W wyniku przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię do ogrzewania budynku W ramach projektu planowane jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci montażu paneli fotowoltaicznych, dzięki czemu udział energii pochodzącej z OZE w przedsiębiorstwie będzie wynosić 73,68%, podczas gdy w chwili obecnej jest on zerowy (0,0%). Istotnym efektem projektu będzie zmniejszenie się kosztu przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej (z 44,28 do 3,20 zł/m3).

Copyright © 2017-2024 Vitalpol. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie Projektowanie i wykonanie stron internetowych, Agencja Reklamowa w Krakowie - Anronet

Up